Stav k 31. 3. 2012

Co byste nejvíce uvítali na doméně "pokolejich.cz"?
chart01
diskuzní fórum
00%
zpravodajství z provozu /akcí / fotoakcí / vlastních zkušeností atd.
343%
fotoalbum
114%
zpravodajství i diskuzní fórum
114%
Other
229%
Jste ochotni přispívat obsahem, moderováním či administrací k chodu webu? Pokud ano, tak čím?
chart02
Mohu dodat fotografie
229%
Mohu dodat zpravodajské příspěvky
114%
Mohu dodat literární tvorbu
114%
Mohu moderovat či administrovat diskuzi
114%
Mohu administrovat web
00%
Mohu zpracovávat grafiku
00%
Ne, chci jen číst a diskutovat
343%
Ne, chci jen číst
00%
Other
114%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
Navštěvovali jste pravidelně původní stránky?
chart03
Ano, pravidelně
229%
Ano, občas
229%
Ano, náhodně či ojediněle
00%
Ne, původní stránky neznám
229%
Other
114%
Měli byste zájem o obsah jen pro registrované?
chart04
Ano, libovolný obsah
114%
Ano, VIP sekce (foto, texty, data)
457%
Ano, diskuzní příspěvky
00%
Ne
114%
Other
114%
Měli byste zájem o placený obsah?
chart05
Ano, e-shop
114%
Ano, VIP členská sekce
00%
Ano, placená inzerce
00%
Ne
571%
Other
114%

Počet odpovědí za den
flowchart